Ekspozitat e ardhme

Bordi Artistik i Galerisë Kombëtare të Arteve me Vendimet Nr. 76/2 prot. datë 26.02.2016, Nr. 173/2 prot. 19.05.2016, Nr. 304/5 prot. 07.11.2016, Nr.351/2 prot. datë 12.12.2016 ka vendosur miratimin e Kalendarit të aktiviteteve artistike për vitin 2017 në Galerinë Kombëtare të Arteve - Tiranë si më poshtë:

Në sallën e ekspozitave të përkohshme:

 1. Ekspozita “Kryeveprat e artit italian të viteve 1900”
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 16 janar - 2 prill

 2. Ekspozitë vetjake e piktorit Zinni Veshi
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 14 prill - 10 maj

 3. Ekspozita "Veprat e kthyera në fondin e GKA"
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 1 qershor - 22 korrik

 4. Ekspozitë vetjake “Njeriu i abuzuar” e artistit gjerman Gunther Uecker
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 28 korrik - 8 shtator

 5. Ekspozitë vetjake e artistit Xhevdet Xhafa, pjesë e Kalendarit të Përbashkët Kulturor mes RSh-së dhe RK-së
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 14 shtator - 14 tetor

 6. Ekspozitë vetjake e artistes gjermane Rosamarie Trockel
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 24 tetor - 8 dhjetor

 7. Ekspozita “Ditët e fundit të njerëzimit” e artistes Deborah Sengl
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 26 tetor - 26 nëntor

 8. Konkursi Ndërkombëtar i Arteve Pamore “ONUFRI”
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 20 dhjetor - 30 janar 2018

Paralele në ambiente të tjera të GKA:

 1. Ekspozita ”Natyralizmi shqiptar” - Projekt nga Gëzim Qëndro (kurator dhe studjues arti)

 2. Ekspozitë fotografike “Gjenerata A” e artistit Julius Eb
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 26 prill - 15 maj

Veprimtari arti jashtë ambienteve të GKA:

 1. Ekspozita vetjake e piktorit Zef Shoshi në Galerinë Kombëtare të Kosovës, pjesë e Kalendarit të Përbashkët Kulturor mes RSh-së dhe RK-së
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 30 mars - 30 prill, 2017