Ekspozitat e ardhme

Bordi Artistik i Galerisë Kombëtare të Arteve me Vendimet Nr. 76/2 prot. datë 26.02.2016, Nr. 173/2 prot. 19.05.2016, Nr. 304/5 prot. 07.11.2016, Nr.351/2 prot. datë 12.12.2016, Nr. 209/2 Prot., datë 26.9.2017 ka vendosur miratimin e Kalendarit të aktiviteteve artistike për vitin 2017 në Galerinë Kombëtare të Arteve - Tiranë si më poshtë:

Në sallën e ekspozitave të përkohshme:

 1. Ekspozita “Kryeveprat e artit italian të viteve 1900”
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 16 janar - 2 prill

 2. Ekspozitë vetjake e piktorit Zinni Veshi
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 14 prill - 17 maj

 3. Projekti "Tjetërsimi/Alteration" i artistit Arben Golemi
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 2 - 23 qershor

 4. Ekspozita "Veprat e kthyera në fondin e GKA"
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 29 qershor - 28 gusht

 5. Ekspozitë vetjake e artistit Qamil Grezda
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 1 - 10 shtator

 6. Ekspozitë vetjake e artistit Xhevdet Xhafa, pjesë e Kalendarit të Përbashkët Kulturor mes RSh-së dhe RK-së
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 14 shtator - 14 tetor

 7. Ekspozitë vetjake e artistes Virgine Caquot
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 14 tetor - 24 tetor

 8. Ekspozitë vetjake e artistes gjermane Rosamarie Trockel
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 24 tetor - 3 dhjetor

 9. Ekspozita “Ditët e fundit të njerëzimit” e artistes Deborah Sengl
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 25 tetor - 26 nëntor

 10. Ekspozitë vetjake e artistit Grayson Perry
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 2 nëntor – 5 dhjetor

 11. Projekti artistik “Nata e Bardhë” me artistin Zeni Ballazhi
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 29 nëntor – 15 dhjetor

 12. Konkursi Ndërkombëtar i Arteve Pamore “ONUFRI”
  Kurator: Gaetano Centrone
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 20 dhjetor - 30 janar 2018

Paralele në ambiente të tjera të GKA:

 1. Ekspozita ”Natyralizmi shqiptar” - Projekt nga Gëzim Qëndro (kurator dhe studjues arti)

 2. Ekspozitë fotografike “Gjenerata A” e artistit Julius Eb
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 26 prill - 25 maj

Veprimtari arti jashtë ambienteve të GKA:

 1. Ekspozita vetjake e piktorit Zef Shoshi në Galerinë Kombëtare të Kosovës, pjesë e Kalendarit të Përbashkët Kulturor mes RSh-së dhe RK-së
  Kohëzgjatja e ekspozitës: 30 mars - 30 prill, 2017